NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:41
Brutal sågning av garantitillägget från Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv skräder inte orden i sitt remissvar på garantitillägget. Förslaget sågas fullständigt och redan första meningen i svaret läser Pensionsnyheterna följande:

"Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sin helhet."

Skälet till sågningen är att garantitillägget enligt Svenskt Näringsliv äventyrar hela pensionssystemet som "är internationellt uppmärksammat och hyllat".

Införandet av tillägget skulle leda bort från livsinkomstprincipen och tappa kopplingen till individernas arbetsinkomster som genererar pensionsförmånerna.

"Det föreliggande förslaget tar oförsvarbara steg bort från dessa principer. Finansieringen för den föreslagna förmånen flyttas från den enskildes eget bidrag genom arbete till kollektivet av skattebetalare", skriver organisationen.

Kritiken är nedgörande men remissvaret ryms ändå på knappt två sidor och är undertecknat av Svenskt Näringslivs vice vd Mattias Dahl.

Han passar även på att kritisera andra skattefinansierade tillägg till pensionssystemet genom följande rader:

"Svenskt Näringsliv ser med tilltagande oro på den utveckling som det svenska pensionssystemet har tagit, det vill säga bort från ett långsiktigt och stabilt system baserat på individens eget bidrag mot ett system alltmer baserat på utställda löften där finansieringen ska ske via framtida skatteintäkter."
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561