NYHETSARKIVET
15 mar 2022 12:52
Oenigt om remissen på garantitillägget på pensionsmyndigheten - GD bakom reservation
Pensionsmyndighetens styrelse hade en del armbrytning innan man kunde skicka sitt remissvar på regeringens förslag om garantitillägget.

Styrelsens majoritet tyckte att det räckte med den sågning som man gjorde av förslaget i remissvaret.

En minoritet i styrelsen, där generaldirektör Daniel Barr ingick, tyckte även att man skulle skicka med en sifferanalys av förslagets effekter som myndighetens analysavdelning gjort.

Det ville inte majoriteten. Men i och med att gänget kring generaldirektör Barr skrev sin reservation kom nu båda alternativen att skickas till regeringen eftersom reservationen inkluderade analysen.

Så även om inte styrelsens majoritet tyckte att analysen skulle skickas till regeringen, så hamnade den ändå där och kan nu läsas på regeringens hemsida. Visserligen ingår inte analysen om effekterna i Pensionsmyndighetens remissvar, men regeringen kan nog ta till sig analysen ändå.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561