NYHETSARKIVET
20 apr 2022 12:51
Pensionsmyndighetens generaldirektör vill se insättarskydd i PPM
I spåren efter Allra, Falcon och de andra numera konstaterade bedrägerierna på fondtorget föreslår Pensionsmyndighetens GD Daniel Barr att drabbade sparare bör kunna få ersättning om de utsätts för bedrägerier på fondtorget.

I en debattartikel i SvD i dag föreslår han nu en mekanism som innebär att deltagande fondbolag ska svara för att täcka förluster till följd av bedrägerier på fondtorget. Han hämtar här inspiration från investerarskyddet i värdepapperslagstiftningen och skriver:

"Om ett värdepappersbolag går i konkurs och kunderna inte kan få ut sina värdepapper eller pengar, exempelvis till följd av ett bedrägeri, så kan investerarskyddet ge kompensation. Utbetalningen finansieras inte i förväg, utan i efterhand genom att övriga värdepappersbolag faktureras", skriver han och fortsätter så här:

"En sådan konstruktion skulle genom en lagändring kunna införas även inom premiepensionssystemet. Pensionsmyndigheten skulle då kunna betala ut kompensation till drabbade pensionssparare utifrån vissa fastslagna kriterier och finansiera detta genom att ta ut en avgift av kvarvarande fonder inom systemet."

Han påpekar att man med ett sådant system måste kunna skilja på förluster som beror på att spararna valt fel finansiell inriktning i sina fondval och sådan som följer av bedrägerier.

Barr nämner att de hittills upptäckta bedrägerierna kostat spararna i de aktuella fondbolagen omkring två miljarder kr. Sett till omslutningen i premiepensionssystemet på 2000 miljarder kr är det dock bara en promille. Av de två miljarderna som försvunnit har Pensionsmyndigheten hittills fått tillbaka cirka 500 miljoner kr.

Han påpekar vidare att kostnaden för de fonder som ska stå för ersättningen, även om det handlar om 1 miljard kr, skulle stanna vid 0,05 procent av det totala förvaltade kapitalet i systemet och skriver:

"En sådan avgift är nära nog försumbar i relation till historisk avkastning i systemet och inte väsensskild från den avgift som Pensionsmyndigheten årligen tar ut av pensionsspararna för att finansiera myndighetens administration."

Barr uppmanar regeringen att överväga att tillsätta en utredning som tittar på möjligheten att införa ett investerarskydd inom premiepensionssystemet. Det skulle skydda pensionsspararna från att förlora pengar vid eventuella bedrägerier.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561