NYHETSARKIVET
20 apr 2022 13:09
Nyblivna pensionärers pension allt högre - i genomsnitt 75 – 86 procent av lönen
Trots pensionssystemets påstådda otillräcklighet och "underfinansieringen" ser det inte så illa ut när det gäller nyblivna pensionärers pensioner, om man mäter på kompensationsgraden.

Kompensationsgraden inklusive tjänstepension, för de olika inkomstgrupperna som tog ut pension vid 65 år 2020, var i genomsnitt mellan 75 och 86 procent av den lön man hade under åren före pensioneringen.

Den redovisade kompensationsgraden innebär en marginell ökning jämfört med 2014 då motsvarande kompensationsgrad i genomsnitt var mellan 72 och 81 procent.

Det visar rapporten "Nyblivna pensionärers kompensationsgrader" som är Pensionsmyndighetens svar på regeringsuppdraget att ta fram livsinkomstprofiler för olika inkomstgrupper och deras kompensationsgrader.

"Inkomstminskningen som i allmänhet inträffar när man går från att vara löntagare till att vara pensionär, är för stora grupper mellan 25 och 14 procent", säger Kristin Kirs som är analytiker på Pensionsmyndigheten.

Rapporten beskriver genomsnittliga utfall för individer som under perioden 2014 till 2020 fyllde 65 år och då tog ut sin pension, det vill säga personer som är födda 1949 – 1955.

"I förhållande till Pensionsmyndighetens standardtypfall, som ofta används i debatten om pensionsnivåerna, ser vi höga kompensationsgrader i verkligheten. Det beror bland annat på att inkomsterna före pensionsuttaget i allmänhet utvecklas sämre än den genomsnittliga inkomstutvecklingen och på att tjänstepensionen ofta tas ut tidsbegränsat. Det senare ger en högre tjänstepension under ett antal år men som efter den angivna tiden upphör", säger Kristin Kirs.

Den allmänna pensionen har för nyblivna pensionärer med medelinkomst varit mellan 53 och 59 procent av lönen åren före pensionsinträdet.

För personer med låg inkomst har den allmänna pensionen varit mellan 62 och 71 procent av slutlönen och för personer med hög inkomst mellan 38 och 42 procent.

"Den allmänna pensionens låga kompensationsgrad för höginkomsttagare beror på att det bara är inkomster upp till motsvarande 532 500 kronor per år som försäkras. De högre inkomsterna är istället försäkrade genom tjänstepensionsavtal som bedöms omfatta drygt nio av tio löntagare", säger Kristin Kirs.

Med kompensationsgrad avses pension som procentandel av lönen åren närmast före pensioneringen.

Det är dock värt att ha i minnet att de som nu går i pension har surfat på en våg där såväl tjänstepensioner som premiepensionssparandet utvecklats mycket starkt på senare år tack vare fallande räntor och stigande börser.

Och tjänstepensionens växande andel av den totala pensionen kan göra att sänkningen av pensionen blir kännbar när tjänstepensionen faller bort, för dem som tar ut den temporärt och under kort tid.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561