NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:20
Folksam Livs årsstämma godkände beståndsöverlåtelse av tjänstepensionsbeståndet
Idag, den 21 april, fattade Folksam Livs årsstämma beslut om att godkänna avtal om beståndsöverlåtelse av merparten av tjänstepensionsbestånden i Folksam Liv till dotterföretaget Folksam Tjänste AB.

Det bolaget har ansökt om tillstånd att få bedriva tjänstepensionsverksamhet under namnet Folksam Tjänstepension AB. Folksam Liv kommer efter beståndsöverlåtelsen erbjuda personförsäkring samt sparandeförsäkring för privatpersoner och företag.

"Vi ska nu gå vidare med att ge in en ansökan till Finansinspektionen om att få genomföra beståndsöverlåtelsen den 1 november 2022. Kunderna kommer på det här sättet få bästa förutsättningar till en god avkastning på sina pensionspengar", säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv, i ett pressmeddelande från Folksam.

I månadsskiftet maj-juni beräknas Folksam Liv och Folksam Tjänste AB gemensamt ansöka om tillstånd hos Finansinspektionen att få verkställa beståndsöverlåtelsen till Folksam Tjänstepension AB.

Enligt planen ska överlåtelsen alltså ske per den 1 november 2022, givet att FI då välsignat den.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561