NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:15
Dyrt att inte berätta om utländsk pension för Pensionsmyndigheten
En kvinna, som tidigare i livet arbetat i Schweiz, "missade" att anmäla att hon sedan 2009 haft rätt till pension från sitt tidigare hemland.

Genom att den inkomsten inte fanns med i underlaget för garantipension har hon under nio år, 2009-2018, då hon anmälde den schweiziska pensionen för Pensionsmyndigheten, fått drygt 134 000 kr för mycket i pension. Pengar som hon nu ska betala tillbaka.

I en nyligen avkunnad dom i Kammarrätten i Göteborg slår domstolen fast att hon ska betala tillbaka pengarna, trots att hon hävdat att hon inte har medel till att klara av det.

Kammarrätten konstaterar att hon har "vissa tillgångar" och att den möjlighet till eftergift för betalningar som finns ska tillämpas "restriktivt".

En fråga i målet är även växelkursen på scheizerfranc/svenska kronor. Schweizerfrancen har ökat i värde under hela perioden och i svensk lagstiftning finns inga regler om hur man ska beräkna valutakursändringar i fall som dessa.

Kammarrätten kommer fram till att de underlag som Pensionsmyndigheten använt för att beräkna värdet av växelkurserna inte ger rätt resultat och myndigheten ska därför göra om sin beräkning för de aktuella åren.

Dock får resultatet av omräkningen inte innebära att återkravet blir större än de 134 467 kr som Pensionsmyndigheten kom fram till i sitt ursprungliga krav.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561