NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:28
Unionen i Fujitsumålet: Det var pensionspolicyn som styrde tiotaggarpemierna
Målet om de två medarbetarna på IT-företaget Fujitsu, som anser att de fått för låga avsättningar till sina tiotaggarlösningar under 10 år, går mot finalen.

Huvudförhandling ska hållas i maj. Då får vi svar på om den nya pensionspolicyn med införande av premietrappor borde ha omfattat alla tiotaggare på företaget och inte ett urval.

Det hela kokar ned till att Arbetsdomstolen ska pröva om ändringen av företagets pensionspolicy, som gjordes 2010, borde få genomslag i anställningsavtalen.

Unionen har nu skickat ett yttrande till AD där man gör gällande att Fujitsu genom beslut inte alls undantog de två medarbetarna från det som skulle visa sig vara den mer generösa premietrappan, vilket arbetsgivarsidan hävdat.

Enligt Unionen har man i tvisteförhandlingsprotokollet hittat "bevis" för att avsättningarna var styrda av företagets pensionspolicy och skriver:

"Bolaget (Fujitsu) menar att det 2010 ändrade sin pensionspolicy för samtliga medarbetare med undantag för bland annat XX och YY. Det framgår vidare av protokollet att företaget beslöt att de som undantogs från den nya policyn skulle kvarstå i frilagd premie. Unionen konstaterar dels att pensionsavsättningarna även i tiden före 2010 var policystyrda ("ändrade Företaget sin pensionspolicy för samtliga medarbetare"), dels att Bolaget menar att det fattade ett beslut att undanta vissa medarbetare från den nya pensionspolicyn. Arbetsgivarsidans påstående om att Bolaget inte fattade beslut om att undanta XX och YY från premietrappans tillämpningsområde synes inte överensstämma med vad som anfördes vid den centrala tvisteförhandlingen."

Unionen hävdar alltså att företagets pensionspolicy borde gälla alla medarbetare efter policyändringen och anser att det framgår att detta alltså styr anställningsavtalen med tillhörande pensionsavtal och skriver så här till AD:

"Det förhållande att nivåerna för pensionsavsättningar följer av premietrappan i pensions- och försäkringspolicyn även för XX och YY framgår av omfattningsparagrafen respektive policy. Informationen i respektive policy korresponderar med innehållet i anställningsavtalen och avtalen om tiotaggarlösning. Unionen gör gällande att det följer av såväl anställningsavtalen som tiotaggaravtalen att policyerna skulle vara styrande för de beräkningsgrunder som tillämpades på pensionsavsättningarna."

Nu kommer målet att avgöras med en mellandom där man först bestämmer om det är arbetsgivarnas eller fackets tolkning av tiotaggarpremierna som ska gälla. Först när den tvisten avgjorts kan man diskutera ersättningsfrågan, alltså om de två anställda har rätt till retroaktiva inbetalningar.

Yttrandet, som nådde AD den 19 april, är skrivet av Unionens jurister Pierre Dahlqvist och Viktor Anesäter.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561