NYHETSARKIVET
21 apr 2022 13:24
Almega: Om vi förlorar ges svenska arbetsgivare strålande möjligheter
I början av april hörde Almegas chefjurist Jonas Stenmo av sig till Arbetsdomstolen för att sondera terrängen för en eventuell förlikning med facket Unionen, som företräder de två anställda på Fujitsu.

- Jag pratade med domstolen om att vi kunde göra ett försök att förlikas, men kunde konstatera att det inte var aktuellt för motparten att göra det, säger Jonas Stenmo till Pensionsnyheterna.

Han säger vidare att den här tvisten kommer att avgöras i domstolen och att motparten inte kommer att gå med på att lösa frågan utanför domstolen.

- Nu ligger bollen hos dem. Jag trodde att de skulle ändra tonläget, men det har de inte gjort, säger han.

Jonas Stenemo tycker att Unionen agerar lite underligt genom att så envist hävda att pensionspolicyn styr över anställningsavtalen och säger att det för arbetsgivare generellt skulle vara bra om man förlorade i AD.

- Det vore bra om vi skulle förlora i AD. Det skulle ju då innebära att arbetsgivarna i framtiden får en strålande möjlighet att använda sig av generella policys som får direkt genomslag i de enskilda anställningsavtalen. Det betyder ju att företag skulle kunna ändra i en policy som rör även andra saker än pensioner, som till exempel förmånsbilar, och få direkt genomslag på anställningsavtalen, säger han till Pensionsnyheterna.

- Jag är inte säker på att de är medvetna om att en dom kan få den effekten, säger han.

Pensionsnyheterna har sökt Unionens jurist Pierre Dahlqvist utan framgång.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561