NYHETSARKIVET
22 apr 2022 13:05
Två av tio 50-plussare upplever att de nobbas nytt jobb på grund av ålder
Var sjätte svensk har upplevt någon form av diskriminering i samband med att de har sökt ett jobb.

Vanligast är åldersdiskriminering och det är främst äldre personer som drabbas.

Enligt diskrimineringslagen är det förbjudet att missgynna en arbetssökande på grund av kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, religion eller ålder.

Ändå uppger en av sex svenskar (16%) att de har upplevt någon form av diskriminering i samband med att de har sökt ett jobb visar en undersökning från Sifo, beställd av rekryterings- och bemanningsbolaget Randstad.

Åldersdiskriminering är det som flest har råkat ut för, både kvinnor och män enligt undersökningen. Drygt var tionde person uppger att de har drabbats av ålderism i samband med att de har sökt ett jobb. Bland de äldre, i åldersgruppen 50 - 65 år, är siffran nästan dubbelt så hög, 19 procent.

"Åldersdiskrimineringen är utbredd i Sverige tyvärr, men ålder är och ska vara irrelevant i varje rekryteringsprocess. För precis som när det gäller andra diskrimineringsgrunder säger det ingenting om kandidatens kompetens. För att motverka diskriminering behöver arbetet göras så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen och genomsyra hela förloppet. Utformningen av kravprofilen i en jobbannons är en bra början. Ett annat exempel är att avidentifiera ansökningshandlingar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, vilket inkluderar uppgift om ålder", säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad.

Begreppet "överkvalificerad" används ibland av arbetsgivare som argument för att kandidaten inte går vidare i processen.

"Jag skulle säga att det är ett "icke-begrepp". En arbetsgivare som ligger i framkant vad gäller synen på framtidens moderna arbetsliv möter också upp kandidatens önskan om röra sig mellan olika typer av befattningar och arbetsuppgifter – oavsett kompetensnivå", säger Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad i ett pressmeddelande, där undersökningen refereras.

Sifo-undersökningen är gjord på uppdrag av Randstad. Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 26–30 januari 2022.

Totalt intervjuades 1 415 personer i åldern 18-65 år, varav 1 095 personer var yrkesverksamma.

Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561