NYHETSARKIVET
22 apr 2022 13:12
PRI lämnar återbäring till kunderna – första gången sedan 2015
PRI lämnar återbäring för 2021. Bakgrunden är den starka konsolideringen. Sammanlagt 400 miljoner kronor betalas ut till kunderna senare i år.

Återbäringen baseras på de kreditförsäkringspremier ett företag betalat in de senaste tio åren.

"Det är glädjande att kunderna som också är våra ägare får vara med och ta del av det starka resultat som PRI visar trots ett år av pandemi", säger PRI:s kreditförsäkringschef Kennet Bergh i PRI:s egna nyhetsbrev.

Resultatet för år 2021 uppgick till 3,6 miljarder kronor före skatt och bokslutsdispositioner.

Det är nivån på PRI:s konsolidering som avgör om återbäring kan lämnas. Senast det gjordes var 2015.

"Enligt regelverket kan styrelsen fatta beslut om återbäring när konsolideringen överstiger 21 procent. Och för 2021 handlar det om en återbäring om sammanlagt 400 miljoner kronor", säger Kennet Bergh som påpekar att det kommer att finnas pengar i form av konsolidering kvar även efter det att återbäringen delats ut.

"Vi står således starkt, trots den svagare börsutvecklingen hittills under 2022 och trots osäkerheten i omvärlden", säger han.

Återbäringen planeras till i maj/juni 2022.

"Återbäringen baseras på de premier som ett kundföretag betalat in under de senaste tio åren, med undantag för tilläggspremier som inte är återbäringsgrundande", säger Kennet Bergh till husorganet.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561