NYHETSARKIVET
22 apr 2022 13:15
Folksam Liv återför tre miljarder kronor till runt 4 500 kooperativa arbetsgivare
I samband med Folksam Livs årsstämma den 21 april beslutades att tre miljarder kronor ska återföras till runt 4500 arbetsgivare inom kollektivavtalad kooperativ förmånsbestämd tjänstepension, KTP2.

Utbetalningen är bland annat resultatet av en framgångsrik kapitalförvaltning under flera år vilket inneburit att det finns mer kapital än vad som behövs för att ge en trygg pension för alla försäkrade.

"Vi kan se tillbaka på en lång period av god avkastning inom Folksams kapitalförvaltning vilket inneburit att vi under flera år kunnat erbjuda premiesänkningar till arbetsgivarna inom ramen för KTP2. Utöver detta kan vi nu även genomföra en kontant utbetalning på tre miljarder kronor till runt 4500 arbetsgivare och samtidigt bibehålla en hög finansiell stabilitet", säger Katrin Röcklinger, chef affärsområde Liv på Folksam.

Utöver premiesänkningar och den kontanta utbetalningen på tre miljarder kronor till runt 4500 arbetsgivare har Folksam även räknat upp pensionerna till arbetstagarna genom indexering och premietillägg vilket innebär en bättre pension.

De berörda arbetsgivarna kommer i slutet av maj få information om hur stor del av överskottet de får ta del av och pengarna kommer därefter betalas ut så snart som möjligt.

Pensionsnyheterna har bett om kompletterande information om utdelningen men den har ännu inte nått redaktionen. Vi får återkomma under måndagen med ytterligare besked.
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561