NÄTVERKSTRÄFF
Mer pension i början och mindre på slutet - eller tvärtom?
Vid Pensionsmyndigheten och Pensionsnyheternas pensionsfrukost fredagen den 1 oktober kl 9.00-10.00 presenteras den aktuella rapporten Högre startpension eller högre årliga pensionsomräkningar? Förskottsräntans betydelse för pensionerna.

Frukostmötet är kostnadsfritt, men du behöver anmäla dig och det gör du nedan.

Skicka gärna vidare inbjudan till andra personer du tror kan vara intresserade av seminariet!
Vi får, i huvudsak, den pension vi har tjänat ihop till under arbetslivet. Men det är inte självklart hur pensionsutbetalningarna ska fördelas under pensionärslivet. Ska vi prioritera en bra startpension till priset av lägre årliga uppräkningar? Eller är det viktigare med en pension där uppräkningarna följer samhällets löneutveckling? Det är frågor som beskrivs och diskuteras i en rapport från Pensionsmyndigheten som presenteras och debatteras på ett digitalt frukostmöte.

Dagens regler för såväl inkomst- som premiepensionen ger ett förskott, en förskottsränta, på den förväntade avkastningen. Förskottet i inkomstpensionen är 1,6 procent och betalas tillbaka genom ett avdrag i den årliga omräkningen av pensionen.

Ett viktigt skäl till att införa förskottsräntan vid reformeringen av pensionssystemet var att pensionärer antas föredra högre pension i början istället för i slutet av livet.

Pensionen i förhållande till lönen före pension kunde alltså höjas. Ett annat skäl var att utfasningen av det gamla ATP-systemet inte skulle bli mer kostsam.

Men en förskottsränta leder till att de som lever länge får en lägre livspension än om förskottet inte använts. Eftersom kvinnor i allmänhet lever längre än män missgynnar en förskottsränta typiskt sett kvinnor. Förskottet leder också till lägre pension totalt, eftersom kapitalet då betalas ut snabbare.

Finns behovet av en förskottsränta kvar och hur ska den i sådana fall vara utformad?
Det diskuterar en panel med Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, Jacob Lundberg, chefsekonom Timbro och Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Rapporten presenteras av Kristin Kirs, analytiker och Stefan Oscarson, senior rådgivare, båda Pensionsmyndigheten.

Moderator: Monica Zettervall, pensionsexpert Pensionsmyndigheten

När du anmält dig får du en länk så du kan följa seminariet. Det finns möjlighet att ställa frågor både under seminariet och i förväg.

Du anmäler dig till frukostmötet här nedan.

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna

Har du frågor kring seminariet är du alltid välkommen att kontakta Malin Svenberg på telefon 070-668 44 99 eller e-post malin.svenberg@exaktmedia.se.
Plats: webb via länk
Datum: 1 oktober 2021
Tid: 09:00 - 10:00
TIPSA EN VÄN
EXAKT MEDIA
Johannesgränd 1
111 30 Stockholm
08-455 6770
info@exaktmedia.se
www.exaktmedia.se
Org. nr. 556733-3561