NÄTVERKSTRÄFF
Frukostwebbinarium: Hur är pensionärernas hela ekonomi?
Hur ser äldres ekonomi ut om allt inkluderas och inte enbart pensionsinkomsterna? Vi presenterar och debatterar den tredje rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner på ett digitalt frukostmöte.
Faktaseriens första rapport "Är pensionerna tillräckliga" beskrev pensionärernas pensionsinkomster och pensionsnivåerna i förhållande till inkomsten under arbetslivet. Men plånboken påverkas också av andra förhållanden under pensionstiden. Hur ser den ekonomiska situationen egentligen ut för äldre om vi ser till hela deras ekonomi?

Individers ekonomiska situation påverkas till stor del av familjeförhållandet, och för pensionärernas del generellt om de är ensamstående eller sammanboende. Allt fler pensionärer har idag också en arbetsinkomst samtidigt som en pensionsinkomst och kombinerar arbete med pensionärsliv i olika grad. Även kapitalinkomster och förmögenhet kan ha stor betydelse för den samlade ekonomin.
Hur ser pensionärernas levnadsstandard ut om vi beaktar familjesituationen och hela ekonomin? Täcks pensionärernas utgifter av de samlade inkomsterna? Hur skiljer sig disponibla inkomster och förmögenheter åt mellan kvinnor och män, olika åldersgrupper och olika kommuner? Det försöker vi ta reda på i den tredje rapporten i faktaserien om pensionerna: Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden?

Efter en presentation av rapporten blir det paneldiskussion med Liza di Paolo-Sandberg, förbundsordförande SKPF Pensionärerna, Kristina Kamp, pensionsekonom MinPension och Staffan Ström, pensionsekonom Alecta.

Rapporten presenteras av Pensionsmyndighetens analytiker Erik Ferm och Linnea Wikmark Kreuger. Moderator är Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall.

När du anmält dig får du en länk så du kan följa seminariet. Det finns möjlighet att ställa frågor både under seminariet och i förväg.

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Plats: webb via länk
Datum: 17 januari 2022
Tid: 09:00 - 10:00
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907