NÄTVERKSTRÄFF
Varför finns det pensionärer som är fattiga? Vilka är de och hur kan de bli färre?
Hur har den ekonomiska standarden utvecklats över tid för grupperna över 65 år och under 65 år? Hur mäts fattigdom? Vilka grupper löper störst risk att bli relativt fattiga? Välkommen till ett digitalt frukostmöte där den sjätte och sista rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensioner presenteras.
Det finns två vanliga sätt att mäta fattigdom, absolut fattigdom (eller materiell fattigdom) som visar om man har en standard över en viss levnadsnivå samt relativ fattigdom (eller relativ låg ekonomisk standard) som visar standarden i förhållande till den övriga befolkningen.

Den sjätte och sista rapporten i Pensionsmyndighetens faktaserie om pensionerna "Varför finns det fattiga pensionärer - vilka är de och hur kan de bli färre?" fokuserar på de i befolkningen med relativ låg ekonomisk standard.

Rapporten redovisar andelen med relativ låg ekonomisk standard för gruppen som är 65 år och äldre samt den delen av befolkningen som är yngre än 65 år. Den visar även de betydande skillnaderna som finns mellan olika grupper av pensionärer samt vilka som löper en särskilt stor risk för att hamna under inkomstgränsen för relativ låg ekonomisk standard.

I rapporten ges exempel på hur man inom ramen för nuvarande pensionssystem kan minska antalet relativt fattiga samt kostnadsuppskattningar för detta.

Efter en presentation av rapporten blir det paneldiskussion med Anna-Kirsti Löfgren, ekonom LO, Anders Björklund, nationalekonom samt Jacob Lundberg, chefsekonom Timbro.

Rapporten är skriven av Pensionsmyndighetens analytiker Stefan Granbom samt Kristin Kirs och presenteras av Stefan Granbom. Moderator är Pensionsmyndighetens pensionsexpert Monica Zettervall.

När du anmält dig får du en länk för att följa seminariet. Det finns möjlighet att ställa frågor både under seminariet och i förväg.

Pensionsmyndighetens faktaserie

Varmt välkommen!

Mikael Nyman
chefredaktör Pensionsnyheterna
Plats: webb via länk
Datum: 9 maj 2022
Tid: 09:00 - 10:00
Pensionsnyheterna i Sverige AB
Rapsgatan 1
118 61 Stockholm
info@pensionsnyheterna.se
www.pensionsnyheterna.se
Orgnr: 559339-5907